Ordfaktoriet

– endast som vittne är människan till

Kategoriarkiv: debatt

Det fria ordet i teori och praktik

0

Hittade på nätet ett två år gammalt programblad från Sigtuna litteraturfestival. En av programpunkterna var ett samtal mellan den rysk-amerikanska författaren Masha Gessen och hennes svenska förläggare Dorotea Bromberg. Samtalet skulle handla om riskerna att arbeta som journalist eller författare i ett land där censur är vardagsmat och journalister tystas.

Masha Gessen har bland annat skrivit den Putinkritiska boken ”Mannen utan ansikte” och reportageboken ”Ord kan krossa betong” om de tre modiga tjejerna i Pussy Riot. Hon borde alltså ha en del att säga om yttrandefrihetens villkor.

Det var säkert ett intressant samtal, men lika intressant är det som hände ett drygt år senare när boken ”Följ fucking order” drogs in bara några månader innan utgivning. Boken handlar om den organiserade brottsligheten i Södertälje som kulminerade med morden på två bröder på spelklubben Oasen i stadsdelen Ronna. Boken är skriven av journalisten Ann Törnkvist, som har ägnat fyra år av sitt liv åt research och intervjuer.

Förlaget där boken skulle ges ut var Brombergs förlag där förlagschefen förstås heter Dorotea Bromberg. Anledningen till indragningen var enligt Bromberg själv ”säkerhetsfrågan”. Om det var resultatet av konkreta hot inifrån det kriminella nätverket eller grundade sig på en riskanalys är dock oklart. Oron var i alla fall tillräckligt stark för att man skulle överge en ung modig författare, återlämna rättigheterna och efterskänka det utbetalade förskottet.

Det är förstås lätt att ifrågasätta moralen i Brombergs agerande. Men vi vet inte vad vi själva skulle göra satta under press – att försvara yttrandefriheten i de fina salongerna är inte svårt. Det kostar ingenting. Men att göra det i praktisk handling när insatserna plötsligt blir högre är en helt annan sak.

Godhetens gränser

0

Var med några vänner på teater i helgen. Humorgruppen Grotesco gav sin uppmärksammade föreställning En Näradödenrevy på Scalateatern. På vägen dit hade vi passerat flyktingmottagarnas tält utanför Centralstationen och längre bort på Vasagatan några romska tiggare som satt invirade i sina täcken. Som så många andra gav jag inget, inte den här gången heller.

Teaterföreställningen var mycket underhållande och innehöll det mesta från parodi på pretentiös institutionsteater till helt utflippad slapstick. Det som överraskade mig var dock med vilken udd de också kunde göra mångbottnad och intelligent satir. Det är speciellt en scen som vägrat lämna mig:

Ett vänsterintellektuellt Södermalmspar förbereder sig för att ta emot sin dotter som ska presentera sin nya pojkvän. Vi förstår att detta är två medvetna människor med alla de rätta värderingarna och som gärna ger till stadsmissionen och är medlemmar i Amnesty.

När dottern till slut dyker upp visar det sig att den nya pojkvännen Valery är en romsk tiggare, vilket naturligtvis ställer till problem för Södermalmsparet. Till råga på allt har dottern och Valery bestämt sig för att flytta ihop, de ska flytta hem till honom.

Föräldraparet blir förstås förskräckta, de har svårt att se sin dotter bo under en presenning. De erbjuder dem därför att flytta in i den stora lägenheten, vilket de genast tackar ja till. Vad föräldrarna inte förstår är att de samtidigt bjudit in hela Valerys familj som strax väller in genom dörren. Detta blir för mycket för pappan som nu vill kasta ut allihop.

Som avslutning står alla tiggare uppradade vid scenkanten och sjunger en sång som för tankarna till Hasse & Tages legendariska nummer Vara riktig svensk ur revyn Gula Hund. Men den här gången är udden riktad direkt mot publiken och det är omöjligt att undvika de romska tiggarnas anklagande blickar, åtminstone för oss på de första bänkraderna.

Jag tror att scenen griper tag eftersom den också är en allegori, där lägenheten är Sverige och föräldrarna alla vi någorlunda lyckade svenskar. Vi som lever livets goda och dövar våra samveten med manifestationer och insamlingar. Men vad är vi egentligen beredda att ge upp för att hjälpa människor som inte haft samma tur som vi? Inte särskilt mycket, är nog svaret. Inte särskilt mycket.

När föreställningen är slut dröjer vi en stund utanför teatern. Alla verkar nöjda med kvällen, men det är något som skaver –

Vi står där på trottoaren och diskuterar en teaterupplevelse, medan människors tillvaro några kvarter bort handlar om ren överlevnad. Visst har vi sett det när vi varit utomlands, men då har vi kunnat resa hem och låta bilderna sjunka undan. Nu möter vi det varje dag på gator och torg. Kanske börjar vi långsamt ta in att vårt fina och någorlunda jämlika samhälle inte varit något annat än en chimär. Världens elände har hela tiden funnits därute, vi har bara sluppit se det.

Vi skiljs åt och några av oss slår följe mot stationen. Novemberkvällen är råkall och när vi passerar de romska tiggarna har de börjat förbereda sig för natten.

 

Alliansen hjärta alliansen

0

De borgliga partierna har börjat samla sig i Nato-frågan och alla fyra är nu för en anslutning. Det tror jag skulle vara förhastat. Inte för att Putin med största sannolikhet skulle reagera negativt på ett sådant steg, utan för de konsekvenser detta skulle kunna få med svenskt deltagande i konflikter utanför vårt närområde. Ta till exempel Syrien, där Natomedlemmen Turkiet nu blandat sig i leken och slår både mot IS och PKK.

Ett medlemskap innebär inte bara att vi får hjälp om vi blir attackerade utan att vi också ska skynda till våra allierades hjälp när så behövs. I fallet Turkiet har detta ännu inte blivit aktuellt, men övriga medlemmar har motvilligt fått acceptera attackerarna mot kurderna för att landet skulle upplåta sina baser för flyganfall mot IS.

Dessutom är paktens länder förpliktade att satsa minst två procent av sin BNP på försvaret, något som dock inte alla når upp till. För Sveriges del skulle det innebära en höjning av försvarsbudgeten med 75 procent eller i runda slängar 35 miljarder. Det vore förstås intressant att höra från förslagsställarna var dessa pengar skulle tas.

Men på sikt kommer försvarsanslagen förstås att höjas ändå, oavsett om vi står utanför eller innanför alliansen. Det kommer att bli nödvändigt om vi åtminstone ska kunna stå emot ett kuppanfall mot exempelvis Gotland.

Jag tror inte att Ryssland, precis som Sovjet under det kalla kriget, hyser minsta tvivel om vilka som är våra vänner. Den svenska alliansfriheten under efterkrigstiden var det väl inte många som trodde på, att det förekom ett mycket långtgående samarbete med USA och Nato var ju allmänt känt. Hur långtgående finns beskrivet i Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen, där det bland annat berättas hur USA till och med tilläts uppföra fasta militära installationer på svenskt territorium. I slutet av sjuttiotalet deltog jag själv i en militärövning där svenska och amerikanska soldater övade tillsammans.

Nu sker detta öppet under fredsbevarande förtecken och det är väl inte ett alldeles orimligt antagande att saker sker även i det fördolda. Inte minst när det gäller ubåtsfrågan. Av strategiska skäl har Putin precis samma längtan till den svenska skärgården som Sovjet en gång. Det är därför som Nato behöver Sverige minst lika mycket som vi behöver dem och det är därför som ett formellt medlemskap i praktiken är onödigt. Dessutom för det med sig en massa annat som vi kanske inte vill ha. Nato är inte bara en stor och stark storebror som erbjuder sitt beskydd, han kräver också något tillbaka.

Löfvén ångrar ingenting

0

Dagen efter att extravalet utlysts såg jag en intervju med Stefan Löfvén på Aktuellt. Tre gånger fick han frågan: ”Kan du se något du borde gjort annorlunda, som hade öppnat för ett samarbete?”

Eftersom han inte gav något svar, utan gång efter annan upprepade allt som Alliansen gjort fel, får man väl utgå från att han är helt nöjd med hur han hanterat regeringsfrågan. Han ångrar inget nu, men får kanske anledning att göra det om tre månader. Det är långt ifrån säkert att de rödgröna tjänar på den här manövern.

Själv trodde jag att hans bakgrund i en förhandlingskultur skulle vara en tillgång i det alltmer komplicerade politiska landskapet. Så var det uppenbarligen inte.

Eftersom han inte gjort jobbet vid regeringsbildningen hamnade han en i situation där majoriteten röstade ner hans budget och då är det förstås omöjligt att fortsätta som statsminister. Han har bundit upp sig vid ett samarbete med Miljöpartiet och stöd från Vänstern och det verkar som att han också tänker gå in i valrörelsen med den packningen på ryggen, vilket säkert oroar en del socialdemokrater.

Det som ställde till det för honom var givetvis Sverigedemokraternas ultimativa krav på inflytande över invandringspolitiken. Den vikarierande partiledaren verkar vara mer av en slugger och järnrörspolitiker än den salongsfähiga Åkesson. Förhoppningsvis kan det stöta bort en del av partiets nytillkomna väljare.

När en statsminister står inför ett sådant misstroende som Löfvén borde väl det riktiga tillvägagångssättet vara att lämna in sin avskedsansökan så att talmannen kan ge uppdraget till en ny regeringsbildare. Det hade med stor säkerhet blivit Moderaterna och Allianspartierna, som då skulle bli tvungna att lita till SD’s passiva stöd, precis som under den gångna mandatperioden.

Det hade naturligtvis varit ett stort nederlag för socialdemokraterna, men det är trots allt ett faktum att en majoritet av Sveriges riksdag röstat för en borgerlig budget. Vilket innebär att det är den som ska genomföras och det kan givetvis inte en rödgrön regering göra.

Om den uppkomna situationen hanterats på det sätt hade det också funnits tid till förhandlingar om kommande budgetar, vilket skulle beröva SD möjligheten att obstruera på samma sätt i framtiden. Då skulle socialdemokraterna förstås varit tvungna att vänta ytterligare fyra år innan de fick en ny chans att återta den formella makten. Det tycker jag hade varit att ta ansvar, vilket Löfvén påstår att han gör.

Som en förorättad tonåring väljer Stefan Löfvén istället att utlysa extraval. Jag är ledsen, men något statsministerämne ser jag inte i honom längre.

Med lögnen som vapen

0

PutinI lördagens DN fanns en liten notis om att Ryssland ska utveckla en egen version av det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia. Detta för att säkerställa att medborgarna får tillgång till mer ”detaljerad och tillförlitlig” information. Därmed tar den ryska statsledningen ytterligare ett steg för att kontrollera det inhemska informationsflödet.

Man stryper landets egna oberoende informationskanaler och utnyttjar samtidigt möjligheten att föra ut sitt budskap på den fria europeiska mediamarknaden. Nu senast genom att starta en statsfinansierad engelskspråkig TV-kanal med siktet inställt på Storbritannien. I slutet av sommaren rapporterades det även från Finland att en rysk statsfinansierad nyhetsbyrå ansökt om sändningstillstånd för att sända nyheter på finska.

Under Ukrainakrisen har vi sett hur rysk regimtrogen media tagit vinklad nyhetsförmedling till en ny nivå och man drar sig inte för att föra ut rena lögner för att etablera ”Verkligheten enligt Kreml”.

I uttalanden och intervjuer ljuger den ryska statsledningen iskallt och övertygande om händelserna på Krim och i östra Ukraina. Mycket medvetet utnyttjar de EU-ländernas skakiga ekonomier och yrvakna rädsla för en utvidgad konflikt och i sin förlängning ett förödande storkrig.

Men den bistra sanningen är att Kreml redan befinner sig i krig, helt i linje med den nya militärdoktrin man tillämpar sedan 2010. Målet är att återta kontroll och inflytande över de områden som gjorde sig fria vid Sovjetunionens fall. Från detta mål kommer de inte att backa så länge Vladimir Putin sitter vid makten. För tjugofem år sedan fick han som KGB-överste lämna DDR med svansen mellan benen. Men nu har hans stund kommit, nu ska han ta igen vad som gick förlorat.

Historien upprepar sig, för knappt hundra år sedan kom en annan av historiens ledare hem från västfronten med bortskjuten pungkula. Även den gången var lögner, massiv propaganda och aggressivt vapenskrammel ett medel för att tvinga omvärlden till eftergifter.

Vad den nya militärdoktrinen går ut på är inga hemligheter, den finns redovisad i helt öppna källor. Som jag tidigare berört i ett inlägg på Skolfaktoriet har innehållet analyserats av bland andra den svenska forskaren Niklas Eklund vid Umeå universitet. Eklund skriver följande:

”Krig… har idag egentligen ingen entydig tidpunkt för sin början eftersom intressen och strategiska målsättningar kontinuerligt konkurrerar om utrymmet i cyberrymden. Till exempel politiska ”aktioner”, subversiv verksamhet och så vidare. Det hänger ihop med informationskrigföring som syftar till att förändra människors tänkande, vilja och beteende.”

I ljuset av de händelser vi under senare tid har sett i vår omvärld förstår vi att Putin redan satt sin plan i verket. Frågan är om han går att stoppa innan han driver här spelet för långt. Påminner mig det råd en rysk regimkritiker (som jag dessvärre tappat namnet på) gav som svar: Vladimir Putin måste isoleras, inget annat kommer att hjälpa.

Avbrutna politiska och ekonomiska kontakter är givetvis en väldigt drastisk åtgärd. Priset kommer Europas och framför allt Rysslands folk att få betala, men i värsta fall är alternativet så mycket värre.

Bilden från den fria internetencyklopedin Wikipedia: Vladimir Putin som KGB-officer

Frispråkiga ryska medier hotas av munkavle