Ordfaktoriet

– endast som vittne är människan till

Månadsarkiv: januari 2022

Min fiendes fiende är min vän

0

Utvecklingen i Europa tillsammans med flera andra händelser i nyhetsflödet har väckt min oro och fått mig att tänka på George Orwells dystopiska roman 1984 där världen behärskas av tre totalitära stater: Oceanien, Euroasien och Östasien. Dessa utkämpar ständiga krig och är växelvis allierade med en den ena och en den andra.

Det första som fick mig att höja på ögonbrynen var när den kinesiska flottan 2017 plötsligt dök upp i Östersjön för att samöva med Ryssland utanför Kaliningrad. Som enskild händelse behöver det inte betyda något annat än att det var ett traditionellt flottbesök, men det finns tyvärr andra tecken som gör det mer oroande.

När Ryssland fortsätter sin uppladdning runt Ukraina genom att flytta trupper till Belarus, hämtas dessa från det östra militärdistriktet vars främsta uppgift är att skydda den långa gränsen mot Kina. Enligt underrättelseuppgifter handlar det om de mest kvalificerade förbanden. Ryssarna är uppenbarligen helt övertygade om att det just nu inte föreligger något som helst hot från den allt mäktigare grannen.

Dessutom har det även meddelats att Ryssland och Kina sedan 2019 haft flera flottövningar tillsammans med Iran. Ryssland, Kina och Iran, de tre länder som enligt SÄPO utgör de största säkerhetshoten mot Sverige.

Vad har de då gemensamt? Inte mycket, förutom att de ser USA och västliga demokratier som sina främsta antagonister. Det handlar alltså om en intressegemenskap, där ideologi och religion saknar all betydelse: Mina fienders fiender är mina vänner!

Det sista, som ändå är det mest oroande, är att Vladimir Putin och Xi Jinping under februari månad kommer att träffas för att underteckna ett enligt kineserna ”avgörande dokument”. Förmodligen i slutet av månaden då vinter-OS i Peking är avslutat. Vad ett sådant dokument kan innehålla kan man förstås inte veta, men i värsta fall handlar det om att ta ytterligare ett steg i det militära och ekonomiska samarbetet.

Det skrämmande scenariot är alltså att två totalitära och mäktiga stater lierar sig mot USA och västliga demokratier. Den ena med en ansenlig vapenarsenal och ett stort våldskapital, den andra med stadigt växande ekonomiska muskler och ökande militär förmåga. Maktbalansen och allianserna som Orwell beskriver är då inte långt borta.

Det sägs ofta att våra demokratier hotas inifrån, men hotet mot demokratin är större än så.