Ordfaktoriet

– endast som vittne är människan till

Månadsarkiv: oktober 2015

Nybyggarland

0

Nyligen uppdaterade Migrationsverket sin prognos för flyktingmottagandet de kommande åren. Man beräknar att vi kommer att ta emot i storleksordningen två nya Linköping på två år. Med tanke på hur integrationen hittills har sett ut är det inte särskilt svårt att inse att svårigheterna kommer att bli omfattande, både på kort och på lång sikt.

Hundratusentals människor som på en obestämd framtid sitter fast i en tröstlös förläggningstillvaro känns som en skrämmande tanke. Därför är gamla invanda verklighetsbeskrivningar och byråkratiska spelregler inte längre fullt ut tillämpbara. Sverige är ett invandringsland, har vi inte förstått det förut så måste vi förstå det nu.

Det gäller att så fort som möjligt få alla dessa människor i sysselsättning, språkkrav och andra hinder får i den rådande situationen stå tillbaka. Det är ändå inte möjligt att på kort tid ge dem alla en svenskundervisning värd namnet. Vi måste vara realister. Tids nog lär sig de flesta språket ändå, i alla fall de som vill och behöver.

Om vi lyckas uppmuntra den nybyggaranda som säkert gror hos många av dessa förhoppningsfulla människor tror jag att de nyanlända själva på ett bättre sätt kan involveras i sin egen integration.  Jag vet, det är inte lätt. Men nu krävs nytänkande om detta inte ska sluta på ett eländigt vis.

Sisyfos hade inte heller så lätt

0

I början av veckan rapporterade Skolverket om en ökande andel niondeklassare som inte var behöriga att söka till ett nationellt program på gymnasiet. På bara ett år hade den ökat från 13,1 till 14,4 procentenheter. Det kanske inte låter så mycket, men en matematiklärare ser ju genast att ökningen är nästan 10 procent!

Skälen till att andelen obehöriga ständigt ökar kan ju förstås vara många, men jag menar att en viktig anledning är ett oförlåtande betygssystem och att Skolverket under en längre tid fokuserat på att utbilda lärarna i prov och bedömning. Lärarna har helt enkelt blivit bättre på att tillämpa ett betygsystem som till sin konstruktion slår ut en stor andel elever.

Det är inte lätt att vara lärare. Ju duktigare vi blir desto sämre ser vi ut att lyckas.

Björklund & Baylan

Skolans kris, del 2: De orättfärdiga betygen