Ordfaktoriet

– endast som vittne är människan till

Månadsarkiv: april 2022

Därför har Finland bråttom in i NATO

0

Vi är många som varit tvungna att ompröva vår inställning till ett NATO-medlemskap. När nu Finland är villigt att snabbt lämna sin alliansfrihet och skicka in en ansökan har jag förstått att de upplever ett reellt hot mot sitt land. De är ju inte kända för tvära kast i sin säkerhetspolitik.

De flesta skulle förstås säga att det beror på Rysslands invasion av Ukraina, men det är bara en del av sanningen. Det finns en del annat som inte har presenterats för allmänheten. Det handlar om underrättelseinformation som förstås måste hållas hemlig, men det som är känt är ändå väldigt oroande.

Den obehagliga verkligheten är att det innanför Finlands gränser förekommit ryska krigsförberedelser. Redan för fyra år sedan gjorde den finska militären och andra myndigheter ett massivt tillslag mot ett ryskt företag som köpt upp mark i strategiska lägen i Åbolands skärgård. Sin vana troget höll finnarna korten tätt intill kroppen och sa att det handlade om ekonomisk brottslighet. Förvärven hade varit möjliga för att den ryska oligarken bakom företaget blivit EU-medborgare på Malta.

Den initierade försvarsbloggaren Jägarchefen har beskrivit hur ryska intressen även köpt upp mark på det finska fastlandet. Enligt landets militära experter har man där uppfört byggnader i enlighet med ryska krigsmaktens normer. Avsikten tros ha varit att härbärgera diversionsförband som kan agera i ett skymningsläge. Han skriver även att Spetsnazbrigaden i Pskov oblast, som ligger nära Finlands gräns, tränats för att verka på finskt territorium. Vissa av soldaterna har också fått undervisning i det finska språket. Jägarchefens analyser är noga belagda med källanvisningar, även om texten är torr och stolpig är den nästan alltid intressant och läsvärd.

Den här typen av planering är inget nytt, den pågick under hela Kalla kriget, även mot Sverige. Skillnaden är att förberedelserna då skedde mer i det fördolda. Dagens verksamhet är väl ett tecken på ryssarnas tilltagande hybris i förhållande till västs förmåga att se och stoppa vad som är på gång.

Till skillnad från Sverige har dock Finland haft en rimlig oro över vad som finns att vänta från den mäktiga grannen i öster. Därför har man behållit sitt värnpliktsförsvar och ständigt varit vaksamma på vad som pågår i Kreml. Nu har man insett att läget är allvarligt och att en rysk invasion inte längre är otänkbar. Därför har man övergett sin alliansfria hållning för att slippa stå ensamma som man gjorde förra gången den ryska björnen klev in över tröskeln.